L.R.G Management

L.R.G. NAIDU JUNIOR COLLEGE, KIRIKERA
FOLLOWING STUDENTS ARE AWARDED FOR CASH PRIZE OF Rs. 2000/- EACH ON OCCASION OF
FOUNDERS DAY CELEBRATIONS – 18TH, DECEMBER – 2015.
S.NO NAME OF THE STUDENT & PARENTS NAME GROUP H.T.NO. MARKS
OBTAINED
AMOUNT
1 K R AMRUTHA//K RAMANA MURTHY//M N RAJASHREE SR MPC 1511222487 980 2000
2 A S ATIQHA ANJUM//G M ATHAULLA//NASEEBA ANJUM SR BIPC 1511222642 975 2000
3 A B DARSHAN JAIN//A C BRAHMA PRAKASH//J SHYLAJA SR MEC 1511223039 981 2000
4 B MAHESH//B SIVASANKAR//B SHAKUNTHALA SR CEC 1511224597 905 2000
5 K LAKSHMI PRIYA/ K SREENIVASULU/ K LALITHA JR MPC 1511127601 464 2000
6 P BABA FAKRUDDIN/ P BABA SAHEB/ P SHAMEEMUNNISA JR BIPC 1511127892 434 2000
7 C M ALEKYA/ C S MAHENDRA KUMAR/ C M BHARATHI JR MEC 1511128159 489 2000
8 G HARIVANDANA/ G VISWANATH/ G LAKSHMI DEVI JR CEC 1511127713 462 2000
9 V SHIVA SHANKAR/ V TIRUMALA NAIK/ V BHARATHI JR MEC 1511126763 489 2000
TOTAL 18000
IN WORDS : RUPEES EIGHTEEN THOUSANDS